Afspraken :

Om het afsprakensysteem zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, willen wij u vragen

  • tijdig op uw afspraak te komen
  • maakt u een afspraak voor één patiënt, dan kan er ook slechts één patiënt onderzocht en behandeld kan worden, gelieve meerdere afspraken te maken indien u met meer dan één persoon op raadpleging komt
  • indien u consulteert voor een probleem dat vermoedelijk meer tijd vraagt bvb preoperatief onderzoek, ekg, longfunctie, behandeling wratten, uitstrijkjes, gesprek..., gelieve dit te vermelden bij het maken van de afspraak zodat voldoende tijd kan voorzien worden


Telefonisch advies :
Wenst u advies, dan kan u beter zelf langskomen. Tijdens een consultatie kan uw probleem beter ingeschat worden en kan u terzelvertijd geholpen worden.
Wenst u toch telefonisch iets te vragen, probeer dan uw vraag zo kort mogelijk  te houden.

e-mail :
Het e-mail adres wordt minstens 1x/dag geopend gedurende de weekdagen.
In het weekend en op feestdagen wordt de mailbox niet geopend.
Gebruik het e-mail adres aub niet voor consultaties of huisbezoeken af te spreken, maar wel voor korte vragen.

Afhalen van allerlei documenten :
Kan elke voormiddag bij de verpleegster.
Komt u tijdens de raadpleging, dan willen wij u vragen eventjes te wachten. Uw documenten zullen dan overhandigd worden tussen 2 consultaties door.

Telefonisch voorschriften (vb.medicatie, kinesitherapie, logepedie) of attesten (vb. werkonbekwaamheid) laten uitschrijven zonder voorafgaande medische raadpleging is wettelijk gezien verboden. Voorschriften kunnen ook niet met derden worden meegegeven. Bij chronisch gebruik van medicatie is regelmatige controle aangewezen, vraag op consultatie voldoende voorschriften tot de volgende controle.