Verlofperiode


Dr Galmart zal afwezig zijn van 1 juni tem 9 juni 2019.


Dr Audenaert zal afwezig zijn van 27 juni tem 7 juli 2019.

Dr Audenaert zal afwezig zijn van 15 augustus tem 25 augustus 2019.

Huisarts in opleiding

Vanaf maandag 17/12/2018 zal Dr De Munck An-Sofie niet meer werkzaam zijn in onze praktijk, dit omwille van persoonlijke redenen.

Griepvaccinatie


Personen met bepaalde medische aandoeningen en personen ouder dan 65  jaar zijn bijzonder vatbaar voor deze ziekte. Griep is bij hen ook ernstiger en  gevaarlijker. Vanaf 50 j wordt vaccinatie aangeraden.

Echte griep is geen “erge verkoudheid”: echte griep is een ernstige  ziekte waardoor jaarlijks heel wat mensen sterven, ook in België. Een spuitje biedt bescherming tegen de griep en meer nog tegen zijn  ernstige complicaties zoals longontsteking. Wie een vaccinatie kreeg heeft  minder kans om ziek te worden wanneer de griep zich aanbiedt (meestal in  december, januari en februari).

Het spuitje zelf veroorzaakt weinig hinder; wat roodheid en jeuk zijn  steeds mogelijk. Een allergische reactie is uiterst zeldzaam. Van het spuitje zelf word je niet ziek. Daarom raden wij u aan zich te laten vaccineren tegen de griep. Het  vaccin biedt immers een goede bescherming tegen de griep en tegen de mogelijk  ernstige complicaties. De meest geschikte periode om u te laten vaccineren is oktober en  november.


Wie laat zich dit jaar best vaccineren tegen de griep?

De griepprik wordt sterk aanbevolen aan iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden door griep en aan mensen die gevoelige personen kunnen besmetten. Dat zijn:

 • zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizoen;
 • iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden met:
  • een hartziekte
  • een longziekte zoals ernstig astma of COPD
  • een lever- of nierziekte
  • diabetes
  • een chronische spierziekte
  • verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • iedereen die ouder is dan 65 jaar;
 • iedereen die in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is;
 • alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden;
 • alle personen werkzaam in de gezondheidssector.

  Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn.


Behoort u tot één van de risicogroepen of bent u +55j dan krijgt u van ons een uitnodiging tot vaccinatie met ingesloten uw voorschrift. Ontvangt u dit niet, ben je -55j of behoor je niet de risicogroepen en wens je toch een vaccinatie, geef ons een seintje, we leggen het voorschrift klaar.