Vanaf 23/11/2020 geldt volgende teststrategie:

Personen met een hoog-risicocontact gaan in quarantaine en worden getest 7 dagen na het laatste risicocontact. Reizigers die terugkeren uit een rode zone gaan in quarantaine en  worden getest 7 dagen na thuiskomst.

Als er tijdens de quarantaine ziekteverschijnselen optreden, dan wordt u op dat moment getest.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezien het coronavirus nog altijd sluimert onder de bevolking vragen wij u om vanaf maandag 11/5 een mondmasker te dragen (uitgezonderd kinderen <12j) als u op consultatie komt en uw handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de wachtzaal.

Kom op tijd, kom niet te vroeg, kom niet te laat om de nodige afstand in de wachtzaal te bewaren. U kan ook wachten in de auto.
Wij willen u bedanken voor het respecteren van de maatregelen en uw geduld.

Wij willen ook speciaal de mensen bedanken die hulp boden om onze praktijkwerking te ondersteunen tijdens de moeilijke momenten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONA IN DE PRAKTIJK :


Vanaf 16  maart 2020  en voor onbepaalde tijd zullen we zieken en niet zieken gescheiden houden in de wachtzaal en de praktijkruimtes.

 • Voor mensen met symptomen van luchtweginfecties (keelpijn, hoesten, snuiten, niezen, koorts, kortademigheid, geur- en/of smaakverlies) voorzien we afzonderlijke spreekuren. De wachtzaal wordt dan maximaal geventileerd, we vragen u te wachten in de auto tot het u beurt is en een mondmasker te dragen bij het binnenkomen in de wachtzaal/praktijk. U kan een afspraak maken via 09/369 20 50.


 • Voor mensen met andere problemen (routine controles, orthopedische problemen, wondproblemen, maag-darmaandoeningen en andere) voorzien we andere spreekuren. De praktijk zal telkens volledig ontsmet zijn om het doorgeven van infecties te vermijden. U kan een afspraak maken via 09/369 20 50.


 • U ben ernstig ziek : Telefoneer naar 09/369 20 50.


Om dit te kunnen realiseren zal het vanaf 16 maart 2020 en voor onbepaalde tijd niet meer mogelijk zijn een on-line afspraak te maken.


U hebt veel vragen : wij voorzien momenten waarop u deze kan stellen of bellen u terug. Zo worden we minimaal gestoord tijdens de spreekuren en kunnen zo  ons tijdsschema beter respecteren.


In de wachtzaal worden de stoelen 1,5m uit elkaar geplaatst, kinderspeelgoed wordt weggenomen, tijdschriften worden weggenomen.

In de wachtzaal is handontsmetting aanwezig zodanig dat u uw handen kunt ontsmetten bij het binnen- en buitengaan.

We voorzien een pedaalemmer voor zakdoeken en ander afval.

We ontsmetten maximaal en dragen mondmaskers. Wij vragen van u hetzelfde. Bij consultaties aangaande luchtweginfecties dragen we wegwerpschorten, mondmaskers en handschoenen.


WAT DOET U ZELF ?

 • Was uw handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 tot 60 seconden per wasbeurt.
 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog of in een papieren zakdoekje dat u onmiddellijk weggooit.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Blijf thuis, zeker als je zelf ziek bent.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Vermijd nauw contact : vermijd handen te geven, te kussen of te knuffelen. Probeer een perimeter van 1,5 m te respecteren.
 • Draag mondmaskers in situaties waar 1,5m afstandsregel moeilijk te volgen is (bv openbaar vervoer, winkelen,...).
 • Betaal zo veel mogelijk elektronisch.


Meer informatie kan u vinden op www.info-coronavirus.be.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONAVIRUS - HYGIENISCHE MAATREGELEN BIJ BESMETTING


HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET SYMPTOMEN VAN COVID-19 DIE THUIS GEÏSOLEERD IS
Versie 19 maart 2020

U bent ziek van COVID-19, of er is een vermoeden dat u besmet bent met COVID-19 – wat wil zeggen dat u symptomen vertoont. Volg dan het onderstaande advies om te voorkomen dat het virus zich ver- spreidt naar anderen in uw huishouden (mensen bij u thuis) en uw omgeving. De duur van deze maatregelen wordt besproken met de huisarts, maar ze zijn minstens van toepassing totdat de symptomen verdwenen zijn.

Voorkom besmetting van personen in uw omgeving
Blijf thuis zolang u symptomen heeft
- Beperk uw activiteiten buitenshuis. Ga niet naar uw werk, school of openbare plaatsen. Gebruik geen openbaar vervoer. Vermijd elk bezoek bij u thuis en ga niet bij anderen op bezoek.
- Als uw symptomen verergeren (bv. ademha- lingsproblemen, zeer hoge koorts,...), bel dan uw huisarts om een afspraak te maken. Als u toch (rechtstreeks) naar een spoedgevallen- dienst gaat omwille van ernstige symptomen, brengt u hen telefonisch op de hoogte voor uw aankomst.
Beperk verdere verspreiding
- Het virus wordt overgedragen door druppeltjes tijdens het spreken, hoesten, niezen,… over een afstand van 1,5 meter.
- Blijf op een afstand van meer dan 1,5 meter en bedek uw mond en neus in aanwezigheid van anderen. Gezien het gebrek aan mond- maskers, gebruikt u hiervoor een sjaal, een andere doek of een herbruikbaar stoffen mondkapje. Deze dienen dagelijks gewassen te worden op 60 graden.
- Vergeet niet uw handen te wassen met water en zeep nadat u het mondmasker afdoet. Droog uw handen af met een propere hand- doek.
Blijf uit de buurt van uw naasten
- Neem, indien mogelijk, een aparte kamer in, ook om te slapen.
- Open zo vaak mogelijk de ramen van de kamers waar u verblijft.
- Circuleer niet in alle kamers van het huis. En gebruik, indien beschikbaar, een andere badkamer en toilet dan de overige gezinsleden. Als dit niet mogelijk is, moet u als laatste gebruik maken van de badkamer/ het toilet en, als uw gezondheidstoestand het toelaat, deze na gebruik desinfecteren.
- Deel geen eet- en drinkgerei (bestek, borden, mokken, glazen,…), tandenborstels, handdoeken of bed- dengoed met andere personen. Na gebruik moet u deze dingen grondig reinigen.
- Waar mogelijk, reinig eenmaal per dag oppervlakken die veel aangeraakt worden (bv. tafel, nachtkastje, deurklink, toiletbril, vloer,...) met water dat 1% bleekwater (=javel) bevat (doe 10 ml bleekwater (=1 soep- lepel) in een fles van 1 liter en vul deze vervolgens met kraanwater). Vergeet niet uw gsm en afstandsbe- diening te reinigen.
Persoonlijke hygiëne
Bedek uw neus en mond als u hoest of niest

Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zakdoek. Als u die niet bij de hand hebt, hoest of nies dan in de plooi van uw elleboog, de binnenkant van uw trui,... Gooi papieren zakdoeken onmiddellijk weg in een vuilnisbak met deksel. Doe de stoffen zakdoek in een stoffen zak die u aan het einde van de dag wast. Was daarna uw handen.
Toiletbezoek
Klap het deksel naar beneden voordat u doorspoelt. Of uw handen nu zichtbaar vervuild zijn met urine/ stoelgang of niet, was ze nadien met water en zeep. Droog ze af met een propere handdoek.
Was uw handen
Was uw handen telkens u gehoest of geniesd hebt, na elk toiletbezoek en telkens u vuile doeken (bijvoorbeeld een zakdoek) hebt vastgenomen,... en dit meerdere keren per dag. Was uw handen met water en zeep gedurende 40 tot 60 seconden. Geef de voorkeur aan wegwerpdoekjes om uw handen te drogen. Of gebruik individuele (voor één persoon) handdoeken die gewassen worden zodra ze vochtig zijn. Verzamel ze in een gesloten stoffen zak en was de zak in de wasmachine op 60 graden.
Toiletbezoek
Als u het toilet deelt met de zieke, desinfecteer het toilet dan grondig voor elk gebruik. Klap het deksel naar beneden voordat u het toilet doorspoelt. Of uw handen nu zichtbaar vervuild zijn met urine/ stoelgang of niet, was ze nadien met water en zeep. Droog ze af met een propere handdoek.
Desinfecteer oppervlakken
Waar mogelijk, reinig eenmaal per dag oppervlak- ken die veel aangeraakt worden (bv. tafel, nacht- kastje, deurklink, toiletbril, vloer,...) met water dat 1% bleekwater (=javel) bevat (doe 10 ml bleekwater (=1 soeplepel) in een fles van 1 liter en vul deze vervolgens met kraanwater).


HYGIËNEADVIES VOOR DE OMGEVING VAN EEN PATIËNT MET SYMPTOMEN VAN COVID-19 DIE THUIS GEÏSOLEERD IS
Versie 19 maart 2020

Als iemand in uw omgeving COVID-19 heeft, volg dan het onderstaande advies om te voorkomen dat het virus zich verspreidt naar anderen in uw huishouden (mensen bij u thuis) en uw omgeving.

Volg uw gezondheid op
Volg uw gezondheid op

Bel uw huisarts om een afspraak te maken als u symptomen hebt (bijvoorbeeld ademhalingsproblemen, Bel uw huisarts om een afspraak te maken als u symptomen hebt (bijvoorbeeld ademhalingsproblemen, koorts, hoesten,koorts, hoesten, keelpijn,…).keelpijn,…).
Blijf uit de buurt van de zieke
Vermijd nauw contact met de zieke.

Indien mogelijk zorgt slechts één persoon voor deze zieke. Voorkom dat mensen met chronische luchtwegaandoeningen, mensen met immuunproblemen en ouderen met de zieke in contact komen.

Indien nodig moet tijdelijk een alternatieve verblijfplaats gezocht worden.

Gebruik, indien beschikbaar, een andere badkamer en een ander toilet dan de zieke. Als dit niet mogelijk is, moet de zieke als laatste gebruik maken van de badkamer/het toilet en, als zijn of haar gezondheids-- toestand het toelaat, deze deze na gebruik desinfecteren.

Neem uw maaltijden apart. Deel geen eet-- en drinkgerei (bestek, borden, mokken, glazen,…), tandenborstels, handdoeken of beddengoed met de zieke. Trek niet aan de sigaret van de zieke. In aanwezigheid van anderen dient de zieke de mond en neus te bedekken met een doek, sjaal of stoffen herbruikbaar mondkapje. Blijf anders op een afstand van meer dan 1,5 meter. Het dragen van een mondmasker door contacten van de zieke biedt geen bescherming tegen infectie. Open zo vaak mogelijk de ramen van de kamers waar de zieke verblijft.
Persoonlijke hygiëne
Bedek uw neus en mond als u hoest of niest. Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zakdoek. Als u die niet bij de hand hebt, hoest of nies dan in de plooi van uw elleboog, de binnenkant van uw trui,... Gooi papieren zakdoeken onmiddellijk weg in een vuilnisbak met deksel. Was daarna uw handen.
Was uw handen
Vermijd het aanraken van uw ogen, neus en mond met ongewassen handen.
Was uw handen meerdere keren per dag met water en zeep gedurende 40 tot 60 seconden.
Droog uw handen af met propere handdoeken, die niet door de zieke gebruikt worden. Was de hand- doeken zodra ze vochtig zijn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFO VOOR ZELFSTANDIGEN

Zelfstandigen kunnen een uitkering aanvragen indien zij in quarantaine moeten

Vanaf september kunnen zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken omwille van quarantaine ook een uitkering aanvragen.

Het gaat dan om zelfstandigen:

- die de afgelopen vier kwartalen zijn aangesloten in hoofdberoep of als meewerkend partner

- én tijdens de voorbije vier jaar minstens vier kwartalen bijdragen betaalden.

Twee situaties waarin u een uitkering kunt aanvragen

1. Zelfstandigen die in quarantaine moeten en daardoor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen hun activiteiten volledig onderbreken.

2. Zelfstandigen die instaan voor de zorg van hun kinderen door het sluiten van school, klas of kinderopvang en hierdoor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen hun activiteiten volledig onderbreken.

U krijgt deze uitkering niet, als:

- U uw zelfstandige activiteit thuis kunt verderzetten.

- U omwille van niet-essentiële redenen afreist naar een gebied uit de rode zone.

- De zeven dagen onderbreking gespreid zijn over twee verschillende maanden.