De artsen werkzaam in deze praktijk  zijn geconventioneerd.
Dit wil zeggen dat wij de geldende RIZIV tarieven hanteren.

Wij werken met een derde betalerssysteem.
Dit betekent dat enkel het remgeld moet betaald worden, de rest rekenen we rechtstreeks door aan het ziekenfonds.

Laat u bij een arts een gmd aanmaken, dan geldt de verhoogde terugbetaling in het kader van het GMD bij elke arts in de praktijk werkzaam.

Vanaf 1 januari 2021 gelden volgende conventietarieven voor patiĆ«nten met een GMD in deze praktijk (remgelden) : 

- consultatie : omneostatuut : 1 euro - geen omneostatuut 4 euro

- huisbezoeken : > 75 j : omneostatuut : 2,35 euro - geen omneostatuut : 10,57 euro

                            < 75 j : omneostatuut : 3,36 euro - geen omneostatuut : 14,89 euro.

- telefonisch consult : omneostatuut : 1 euro - geen omneostatuut : 2 euro


remgeld = deel dat uzelf moet betalen.