Griepvaccinatie


Personen met bepaalde medische aandoeningen en personen ouder dan 65  jaar zijn bijzonder vatbaar voor deze ziekte. Griep is bij hen ook ernstiger en  gevaarlijker. Vanaf 50 j wordt vaccinatie aangeraden.

Echte griep is geen “erge verkoudheid”: echte griep is een ernstige  ziekte waardoor jaarlijks heel wat mensen sterven, ook in België. Een spuitje biedt bescherming tegen de griep en meer nog tegen zijn  ernstige complicaties zoals longontsteking. Wie een vaccinatie kreeg heeft  minder kans om ziek te worden wanneer de griep zich aanbiedt (meestal in  december, januari en februari).

Het spuitje zelf veroorzaakt weinig hinder; wat roodheid en jeuk zijn  steeds mogelijk. Een allergische reactie is uiterst zeldzaam. Van het spuitje zelf word je niet ziek. Daarom raden wij u aan zich te laten vaccineren tegen de griep. Het  vaccin biedt immers een goede bescherming tegen de griep en tegen de mogelijk  ernstige complicaties. De meest geschikte periode om u te laten vaccineren is oktober en  november.

Start Dr Brecx

Zoals u weet is onze praktijk een erkende opleidingspraktijk.

In dit kader komt vanaf 1 september 2017 dokter Brecx meewerken in de praktijk.

Dr Brecx is gediplomeerd arts die zich 2 jaar specialiseert in de huisartsgeneeskunde. Hij zal werken onder supervisie van dokter Galmart. Hij zal betrokken worden bij de activiteiten van de praktijk en overlegt hierbij dagelijks.

Een opleidingspraktijk wordt voortdurend aangemoedigd om alle recente ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde mee op te volgen. De aanwezigheid van een HAIO (huisarts in opleiding) betekent dan ook een garantie voor een nog betere permanentie en dienstverlening aan al onze patiënten.

Uw vrije artsenkeuze zal evenwel altijd gerespecteerd worden.